Tranås kyrka

Adress: Skåne-Tranås, 273 92 Tomelilla Visa karta

Adress: Skåne-Tranås, 273 92 Tomelilla

Ursprungligen uppförd 1880 i nyromansk stil. Från den gamla rivna kyrkan återfinns en dopfunt från 1100-talet och ett triumfkrucifix från 1200-talet.

Altaret är från 1507 och predikstolen från 1603.

Kyrkan vilar på en grund av kilad gråsten, och är uppförd i rött tegel. Torn och kyrka är täckt med galvaniserad plåt. Kyrktornets hela höjd är 33,3 meter och utvändigt avdelat i tre våningar.
Det kröntes ursprungligen av ett högt kors på en kula med tillhörande fot av gjutjärn. Korset med kula och fot föll ner vid en stark storm, och ersattes 1905 med ett annat av koppar. Den gamla kulan och foten försågs med ett nytt järnkors och uppsattes på den plats där den gamla kyrkan förut låg.

Invändigt i tornets fjärde våning hänger kyrkklockorna, den största är en av stiftets äldsta omnämnd i anteckningar från 1600-talet och senare.

Visa mer

Om denna aktivitet